Ghép âm và hướng dẫn phát âm tiếng Pháp

15 phút để nói được tiếng Pháp (kênh: ask the French teacher)

Link clip trên youtube:

Nội dung clip được dịch sang Tiếng Việt:

Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc đọc, đôi khi, gặp một vài từ mới, chúng ta không biết phải đọc thế nào và thế là việc đọc trở nên khó khăn. Ví dụ, bạn hãy đọc thử chữ AILLEURS màu xanh ở trên màn hình. Nếu bạn đọc được thì tốt quá, còn nếu đọc chưa đúng thì chúng ta hãy cùng nghía qua vài quy tắc dưới đây.

Lưu ý, clip này sẽ không nói về việc phát âm, chúng ta sẽ được giải thích về mối liên hệ giữa các chữ cái và các âm với nhau. chúng ta sẽ cùng bàn về nguyên âm, cách nguyên âm kết hợp các nguyên âm với nhau, phần 3, chúng ta sẽ nói về các nhóm phụ âm, phần 4 là các âm câm.

#nguyên_âm:

Âm A: rất đơn giản.

Âm E: có tận 4 cách phát âm là ơ, e, ê và âm câm.
-Một là đọc ơ như tiếng Việt
-Với âm e: trường hợp có 2 nguyên âm đi đằng sau, có 2 dấu chấm, có dấu mũ ^ và có dấu huyền `
-Với âm ê: có dấu sắc
-Một vài trường hợp âm e ở cuối thành âm câm.

Âm I: âm I cũng khác là dễ, chỉ có một cách đọc.

Với âm O: chúng ta nên phân biệt 2 trường hợp O đóng và O mở. O đóng giống như Ô và O mở như âm O trong tiếng Việt.
Nếu O là âm cuối của một từ (bạn lưu ý, tiếng Pháp là ngôn ngữ đa âm, một từ có nhiều âm ghép lại – khác với tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm). Nếu âm O thuộc âm cuối cùng của một từ, ngay sau nó là một phụ âm thì chúng ta sẽ có âm đóng (OBE, OMME, ORTE).
Với âm O người Bắc và người Nam nước Pháp có cách phát âm hơi khác nhau.

Âm Y có 2 trường hợp, đọc như I và đọc như Dz.

#âm_kết_hợp

Một số chữ cái khi kết hợp với nhau có thể tạo thành 1 âm riêng như AN và EN cùng có cách đọc giống nhau. Không những thế 4 âm AN, EN, AM, EM có cách đọc giống nhau. A và E sẽ kết hợp với chữ cái M (nếu sau đó là m, p, b).

Trong từ lait chúng ta nghe thấy âm E (như e tiếng Việt).
Trong câu lapin mange plein de pain chúng ta nghe âm mũi [E] rất nhiều.
UN – IN/IM – AIN – EIN -EN nếu là âm nghe được cuối cùng của một từ thì mới có cách phát âm như trên, nhưng nếu sau các âm này là một nguyên âm khác như UNE, LATINE, PLEINE… chúng ta sẽ có cách đọc khác.
Nếu sau đó là m, p, b chúng ta sẽ thay N bằng M.

Âm ON tương tự như trên.

OU đọc là U (như tiếng Việt).

Tiếp theo là âm Ô như câu autruche boit de l’eau. Đây là âm O đóng, tức là đọc giống ô của tiếng Việt.

OI và OY đọc là OA (hay WA).

Âm ơ đóng và ơ mở với EU (âm eu ở cuối câu và theo sau là một phụ âm chúng ta sẽ có âm ơ mở).

IL và ILL như le soleil brille. Nếu trước nó là một nguyên âm và âm IL này nằm ở cuối thì chúng ta sẽ dùng IL. Nhưng nếu sau âm này còn nguyên âm khác chúng ta sẽ dùng ILL. Phát âm cũng sẽ thay đổi.

Âm [K] với QU. Đọc như chữ C (cờ) trong tiếng Việt.

Âm sh với CH và SH.

Âm ê (như tiếng Việt) có các hình thức EZ, ER, ET. Đọc là ê nếu nằm ở cuối câu.

Âm OIN (như ví dụ trong clip)

Âm NHỜ (NH) với GN trong tiếng Pháp.

#Phụ_âm

Âm Xờ (x) với S, SS, ç, T, SC và C. Với C thì sẽ đọc là Cờ nếu đi với A. Với T khi đi với i, sau i lại là một nguyên âm khác ta sẽ đọc xờ.

Âm J/G có thể đọc là J (dj hoặc là gờ như g trong tiếng Việt).
G đi với u và a thì sẽ đọc là gờ.

#Âm_câm

s, t, d, x, g cuối của một từ không được đọc. Nhưng nó có thể được đọc nối sang từ sau nếu từ sau bắt đầu bằng một nguyên âm.

des estudiants đọc nối thành z. Nếu t và d có nguyên âm đi theo sau, chúng ta sẽ đọc nó lên như etudiantEs

Nếu s cuối là từ một từ có gốc Latinh chúng ta sẽ đọc âm s đó lên, như bus, fils.

Các trường hợp còn lại, sẽ là âm câm.

ENT thường là âm câm nếu là kết thúc của động từ. MANGENT, AVAIENT, JOUENT. Còn các trường hợp khác ENT sẽ được đọc như EN (âm T là âm câm)

Sau khi đọc bài viết này, các bạn cũng có thể quan tâm tới việc: Làm thế nào để học từ vựng tiếng Pháp

Quay lại với AILLEURS.
Chúng ta sẽ tách ra thành A – ILL – EU – R và S câm.

Lời nhắn của tác giả clip: Ngoài ra thì sẽ còn ngoại lệ và một số điều tôi bị quên, nếu các bạn biết thì có thể nhắc thêm cho mọi người cùng biết trong comment nhé.

Leave a Reply